Wyłożenia do publicznego wglądu SP Częstochowa Gmina Starcza

Od dnia 20.08.2013, na okres 60 dni do publicznego wglądu zostaną wyłożone projekty uproszczonych planów urządzenia lasów w Urzędzie Gminy Starcza.

Wnioski i zastrzeżenia do projektów UPUL  można składać przez 30 dni od daty wyłożenia tj do dnia 20 września 2013 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o lasach Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Szablon wniosków i zastrzeżeń dostępny w miejscach wyłożenia projektów UPUL.