Zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie przeznaczania środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy o lasach (znak:ZU.6007.2.2016) dostępne jest pod poniższym linkiem:

Zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Źródło: bip.lasy.gov.pl