Uproszczone Plany Urządzenia Lasów z Powiatu Bocheńskiego – zakończono prace

Wszystkie Uproszczone Plany Urządzenia Lasów z terenu gmin Rzezawa, Trzciana i wybranych obrębów geodezyjnych Łapanowa przekazane zostały do zamawiającego i oczekują na zatwierdzenie przez starostę.