Taksacje 2017

Zdjęcia wykonane podczas taksacji lasów w 2017 roku.