Kontakt

LAS-R Sp. z o. o.

ul. Snycerska 34/13
30-817 Kraków
NIP: 6793149638
KRS: 0000677521
REGON: 367272180
Nr konta: Bank Pekao S. A. 57 1240 4432 1111 0010 7354 7933

LAS-R Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Snycerska 34/13, 30-817 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000677521 o kapitale zakładowym 35.000,00 zł.

LAS-R

Telefony:

696 900 321 – procedura, umowy, sprawy przyrodnicze
733 900 322 – sprawy techniczne, księgowość
733 900 321 kierownik prac terenowych
biuro@las-r.pl
Preferowany kontakt w godzinach 7:00 – 16:00

Biuro firmy znajduje się w miejscowości Kokotów pod adresem:

Kokotów 519 lok. 2 (piętro pierwsze)
32-002 Węgrzce Wielkie