Wyłożenia do publicznego wglądu projektów UPUL – SP Sucha

Od dnia 01.07.2013, na okres 60 dni do publicznego wglądu zostaną wyłożone projekty uproszczonych planów urządzenia lasów w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, Urzędzie Gminy Budzów, Urzędzie Gminy Jordanów, Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina, Urzędzie Gminy Zawoja wg przynależności gruntów do obrębów.

Wnioski i zastrzeżenia do projektów UPUL  można składać przez 30 dni od daty wyłożenia tj do dnia 31 sierpnia 2013 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o lasach Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Szablon wniosków i zastrzeżeń dostępny w miejscach wyłożenia projektów UPUL.