Taksacje 2018

Zdjęcia wykonane podczas taksacji lasów do Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów w 2018 roku.