Wyłożenia do publicznego wglądu SP Częstochowa Gmina Starcza

Od dnia 20.08.2013, na okres 60 dni do publicznego wglądu zostaną wyłożone projekty uproszczonych planów urządzenia lasów w Urzędzie Gminy Starcza.

Wnioski i zastrzeżenia do projektów UPUL  można składać przez 30 dni od daty wyłożenia tj do dnia 20 września 2013 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o lasach Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Szablon wniosków i zastrzeżeń dostępny w miejscach wyłożenia projektów UPUL.

Wyłożenia do publicznego wglądu projektów UPUL – SP Sucha

Od dnia 01.07.2013, na okres 60 dni do publicznego wglądu zostaną wyłożone projekty uproszczonych planów urządzenia lasów w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, Urzędzie Gminy Budzów, Urzędzie Gminy Jordanów, Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina, Urzędzie Gminy Zawoja wg przynależności gruntów do obrębów.

Wnioski i zastrzeżenia do projektów UPUL  można składać przez 30 dni od daty wyłożenia tj do dnia 31 sierpnia 2013 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o lasach Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Szablon wniosków i zastrzeżeń dostępny w miejscach wyłożenia projektów UPUL.

Taksacje gruntów

  • Od dnia 13.06.2013 rozpoczyna się taksacja gruntów wspólnoty wsi Białka (Wspólnota Lasów Członków Uprawnionych wsi Białka Oblak – Pabiska) oraz wsi Skawica (Wspólnota Leśna wsi Skawica).
  • Od dnia 18.06.2013 rozpoczyna się taksacja gruntów wspólnoty wsi Sidzina (Wspólnota Lasów Uprawnionych Ekwiwalentowych w Sidzinie).
  • Od dnia 24.06.2013 rozpoczyna się taksacja gruntów wspólnoty wsi Zawoja (Wspólnota Gruntowa i Leśna Osób Uprawnionych w Zawoi)

Taksacja lasów

Informacje o pracach taksacyjnych na gruntach pozostałych wspólnot zamieszczone zostaną po ustaleniu dat wyjazdów terenowy